Efter en demokratisk runde i Enhedslisten Haderslev, har vi besluttet hvilke vigtige lokale initiativer vi vil sende det “ekstra” byrådshonorar videre til. Beslutningen faldt på Mødrehjælp, Hjælp Lillebælt, Hus Forbi’s fodboldhold, Haderslev Krisecenter og Sindets dag.

Valget er faldet på en række initiativer, som arbejder på at forbedre vilkårene indenfor bl.a. psykiatrien, miljø & hjemløshed.

Foto: Jacob Schultz