Bedre vilkår for arbejdsløse, syge og kontanthjælpsmodtagere

I Enhedslisten arbejder vi for, at skabe bedre vilkår for alle former for arbejdsløse og syge borgere. Haderslev Kommune kan selv gøre tingene meget bedre for grupperne end i dag.

Derfor sætter vi nu ekstra fokus på vilkårene for alle kommunens arbejdsløse, syge og kontanthjælpsmodtagere. I Enhedslisten Haderslev ønsker vi, at vores kommune udvikles til at blive en reel og meningsfuld støtte for alle arbejdsløse i nødvendigt omfang. Det foreslår vi bl.a. skal foregå ved:

1) Uddannelse og opkvalificering skal være det naturlige førstevalg i indsatsen over for arbejdsløse, herunder en udvidet brug af revalidering.

2) Aktiveringskravet til arbejdsløse og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skæres ned til det lovgivningsmæssige minimum med udgangspunkt i den enkelte borger.

3) Reglerne i forhold til sygedagpenge, kontanthjælpsmodtagere, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og førtidspension m.v. skal administreres så skønsmæssigt lempeligt som muligt, uden at overtræde lovgivninger og vejledninger.

4) Alle som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage fuld kontanthjælp skal sikres et reelt tilbud om 225 timers beskæftigelse på årsbasis.

5) Arbejdsløsheden skal nedbringes ved at udvide den offentlige service ved etablering af nye jobs. Så vi får en bedre kommunal service, får de arbejdsløse i arbejde og minimerer nedslidning og stress for de ansatte.

For Enhedslisten er valget enkelt – ordentlige vilkår for alle kommunens borgere.