Blomstereng

Til kamp for naturen!

Sommerfugle, vilde bier og rigtig mange andre insekter er hårdt pressede og mangler akut levesteder i Danmark. Enhedslistens svar på naturkrisen er, at vi skal give naturen plads og vi skal frigive områder, hvor insekterne har førsteret. I februar lavede Enhedslisten en aftale med Slesvigsk Parti om at skabe en blomstereng på Carsten Leth Schmidts jord i Sønderballe. Carsten er økologisk landmand og sidder i Haderslev Byråd.

D. 2. maj tog Torben, Claus og Helene til Sønderballe for at så frø på det ca. 1000 m2 store stykke jord placeret tæt på Gåsevig Campingplads. Vi har inddelt det lange areal i flere dele for at teste forskellige frøblandinger.

Udover at være til direkte gavn for miljøet, så er formålet med projektet også, at øge bevidstheden om plantning af vilde blomster og skabe interesse for lignende projekter.