Vilde frø i Sønderballe

Du har nu fået adgang til Enhedslisten Haderslev hjemmeside om de blomster og engblandinger vi i samarbejde med Slesvisk parti har sået på økolog Carsten Smiths jord i Sønderballe. Ideen er at præsentere forskellige blandinger der kommer fra forskellige frøfirmaer. Imellem de 7 parceller a ca 3×6 m er der sået en standardblanding som har betegnelsen nr. 8.

Nedenfor kan du læse lidt mere om de forskellige blandinger.

Eng- og vildblomster dyrkning:
Det anbefales ikke at så vildblomster udenfor byområder af hensyn til bevarelse af den lokale genetiske variation! Brug i stedet markblomster.
Vil du have mange arter på samme sted skal jorden være næringsfattig!
– To såperiodeder mulige: Fra midten af april til slutningen af maj, (sår du for tidligt er der risiko for frø begynder at spirer, hvis de efterfølgende får kulde går de i dvale og spirer først det efterfølgende år). Fra tidlig september indtil 3 uger før frost, så ikke imellem de to perioder.
– du fjerner biomassen, det øverste lag. Placerer et lag grus, og sår.
– herefter klipper hvert år en til to gange, og fjerner afklip
– du har træer i området, der sender rødder ind og høster næring
Læs artikel om hvordan du får 50 eller 100 arter samme sted.
https://www.froehandel.dk/naeringsstoffer-og-hoj-diversitet/
pastedGraphic.png

Nr. 1 nærmest campingpladsen) Blanding til lerjord

Købt hos Korsbæk planteskole

Produktinformation “Bivenlig blomsterfrøblanding: Engblanding til lerjord til 25 m2”

Vilde blomster til gavn for biodiversiteten.

Få en “bivenlig have” med denne frøblanding af en- og flerårige blomster, der er særlig velegnede til bier og sommerfugle på lerjord og i mindre grad også på sandjord. Denne blanding er blevet til i samarbejde med Danmarks biavlerforening.

Blomsterblandingen består af planter med megen pollen- og nektarproduktion. En stor del af planterne er vildtvoksende i Danmark og vil give en flot, naturlig blomstring allerede fra første år. 

Såtidspunkt: Fra midt i april-start juni og igen i august-september. Sidstnævnte er det mest optimale. Husk, der må aldrig gødes på blandingen, da det kun vil fremme græsudvikling og ikke blomsterudviklingen. Ultimo august, bør man klippe arealet ned til ca. 10 cm og fjerne afklippet.

Blandingen bør ikke blandes med græsfrø. Ønskes der også græs iblandet, vælg da blandingen “Blomstereng” fra Turfline.

 

Indholder flg. frø:

Flerårig hør, Linum perenne; Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. slangehoved, Echium vulgare; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Forglemmigej, Myosotis alpestris; Gyldenlak, Cherianthus cheirii og Cheiranthus allionii; Klinte, Agrostemma githago; Okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris; Brudeslør, Gysophila elegans; Hørblomst, Linum annum; Judaspenge, Lunaria annua; Limurt, Silene pendula; Ridderspore, Delphinum consolida; Fingerbøl, Digitalis purpurea; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbellata; Røllike, Achillea millefolium; Hjulkrone, Borago officinalis; Fjernellike, Dianthus plumarius; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata; Svaleurt, Chelidonium majus; Eng-nellikerod, Geum rivale

Nr. 2 Dansk Vildeng, produceret i samarbejde med Tagtomat i København, består af såvel en som flerårige arter. Alle indsamlet i Danmark og indeholder

Velduftende aftenstjerne, alm. hjulkrone, alm. røllike*, slangehoved*, atlaskblomst, brudeslør, hulkravet kodriver*, humle-sneglebælg*, judaspenge, knoldet mjødurt*, havepurpursolhat, gyldenlak, kornblomst, morgenfrue, kæmpe marguerit.

Nr. 3 Økologisk biblanding, indkøbt hos Frøbutikken

Etårig. Højde: ca. 50 cm

Denne økologiske portion blomsterfrø fylder haven med alle mulige smukke, farverige blomster, som bierne og sommerfuglene har et særligt godt øje til. Men det skal nu ikke have blomsterne helt i fred, for du skal bare plukke løs og tage søde sommerblomster med ind i huset, da der hurtigt vil dannes nye.

Frøene blandes inden udsåning med tørt sand eller jord, så det er nemmere at fordele dem på jorden. De strøs ud, og der rives let henover dem med en rive og vandes. De økologiske blomsterfrø spirer i løbet af 2-3 uger ved 20 graders varme. Såperiode: maj-juli. De økologiske sommerblomster trives i sol.

Nr. 4 Et årig mark sommerblomster indkøbt hos Jyllands frøhandel

Etårig sommerblomstblanding består af forskellige meget farverige blomster f.eks. rød, hvid, gul, blå og flere andre. Er som udgangspunkt etårig men vil smide frø som kommer året efter. Består af 16 forskellige slags, i forskellige højder, men de kan sagtens stå sammen. Der vil på sigt komme græs, som vil sprede sig. Hvis du planter en græs uden udløbere fx. bakkesvingel vil du begrænse græsserne i at bredde sig. Hvis du slår det og fjerner afklip en gang årligt vil du ikke give græs nærring og blomster vil stå i mange år. Blandingen består af Blå Hør, Convolvulus, Hundetunge, Jomfru i det Grønne, Sommeradonis, Morgenfrue, Klinte, Okseøje, Mølleblomst, Brudeslør, Sløjfeblomst, Valmue, Godetia. Bliver i gennemsnit 60 cm høj, nogle er 30cm og andre er 90cm  høje.  til alm. jord i sol. Sås i foråret.
250g rækker til 125 m2.
100g rækker til 25 m2
35g rækker til 8m2

Nr. 5 Vild natur flerårig blanding fra Jyllands frøhandel

Vilde danske arter til mark og eng

Denne blanding trives på tør og næringsfattig jord. Udbyg din biodiversitet i haven. Kan kombineres med græs fx. bakkesvingel for at skabe en naturlig eng.

Du kan så det efterår eller eller tidligt forår.

Blanding har frø af Almindelig jakobsstige, Timian, Forglemmigej, Katteurt, Pileurt, Engsalvie, Ridderspore, Hvid okseøje, Dild, Kattehale, Blåkant, Spejlæg, Brunelle, Hjulkorne, Kongelys, Lægesalvie, Reseda , Rejnfan, Moskus katost, Blåhoved, Adonis, Natviol, Hør, Natlevkøj, Lobularia , Tusindfryd, Judaspenge, Skønhedsøje, Fingerbøl, Lupin , Kornvalmue, Kornblomst, Rød limurt, Torskemund, Hundetunge, Jomfruskørt, Liden klokke, Fennikel, Sortkommen, Natlys , Kanariegræs, Gul okseøje, Alm. Røllike, Klinte, Gærdekartebolle

Frø er meget små, derfor er blanding tilføjet frøfyld. Du skal bruge rent frø 1-2 gram / kvm hvilket betyder. Du kan købe blandingen i 4 varianter: ren frø, med 90% frøfyld, med 50% græsser og med 90% græsser. Græsser er: Fåresvingel, Alm. Kamgræs (Hjertegræs, Mosebunke). 100 kvm indeholder 200g frø, 25 kvm indeholder 50g frø, 5 kvm indeholder 10g frø.

Nr. 6 Bi-mix en flerårig blanding fra Jyllands frøhandel

 Fødekilde for sommerfugle og honningbier

Fødekilde for honningbier og vilde bier og kan samtidig blomstre i din have i lang tid. Tilflugtssted for de flittige leverandører af honning, fordi de har brug for pollen.

4 gram ren frø rækker til 1 m2. 100kvm indeholder 400g frø. 25kvm indeholder 100g frø. 5 kvm indeholder 20 g frø.

Blomster bliver 30 – 100 cm høje. Vælg mellem et årlige og flerårige blomster. Så i foråret, april til juni, så vil det blomstre ca. 60-70 dage senere.
Etårige indeholder en blanding af:Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det Grønne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør, Rødkløver.
Bemærk: Etårig 100g og 400g er udsolgt.
Flerårige indehoilder en blanding af: Esparsette, Slangehoved, Rødkløver, Kællingetand, Honningurt, Timian, Purløg, Blodkløver, Boghvede, Hjulkrone, Stolt Kavaler (Cosmos), Kornblomst, Knopurt.

7. Markblomst flerårig fra Jyllands frøhandel

En og flerårig markblomst/sommerblomstblanding

Blanding mellem en og flerårige sommerblomster. Blanding består af Blå Hør, Bibernelle, Esparsette, Purløg, Alm. Kællingetand, Pragtstjerne, Okseøje, Mølleblomst, Aftenstjerne, Kornblomst, Kornvalmue, Farvegåseurt, Boghvede, Rødkløver, Alm. Røllike. Bliver 60-80 cm høj.  Sås forår og efterår.

250g  rækker til 63 m2
100g rækker til 25 m2
35g rækker til 8 m2

 

Bemærk, rødkløver kan bredde sig ret meget hvis den får lov, hvis du ser dette så gå ud og flå noget af den op med håndkraft og smid det i kompostbunken.

8 Grundblandingen der er sået imellem de andre blandinger

BLOMSTERENG I JULI

Så er vi nået til først i juli. Vejret har været noget ustadigt. Kort efter såningen i starten af maj, blev det både vådt og koldt, hvilket forhindrede mange af vores frø i at spire frem. Dog kom der nogenlunde gang i den vildtblanding, der er sået mellem de forskellige engblandinger – især Honningurt og Hjulkrone groede lystigt.  Vi havde fået rodet godt op i frøbanken i jorden ved forårsarbejdet, så ret hurtig kom der en masse gule agerkål og senere den hvide Kamille. Disse er nu ved at afblomstre så de egentlige frøblandinger kan komme til deres ret.

Efter en kold og våd maj ændrede vejret sig til tørt og varmt, hvilket heller ikke fremmede spiring og grokraft i de fleste af blandingerne.

Når man læser indholdet af blandingerne er der mange arter. Det vil ofte være således, at flere af dem ikke rigtig bliver til noget. Det hænger især sammen med at de kræver en anden jordbund eller gødning grad.

Der er konstateret et rigt insektliv i stykket, hvilket jo også var et af formålene med projektet.

Blomstereng i juli

Her midt i juli er kamillen igen blomstret op og giver et hvidt skær ned over hele blomsterstriben. De forskellige arter var ellers ved at bryde igennem med mangeartet blomster, det havde hjulpet med regnen og det varme vejr.

En af dominerende plante har været honningurt, som nu ser ud til at sætte frø og tørre ned men det kan så være at andet hold når at spirefrem i år.

Vi var ude for at klippe blomsterne af tidslerne de er ikke dominerende men vi vil helst undgå for mange i blomsterstriben. Når blomsten afklippes lige før den skal springe ud, stresser vi planten som så kan/vil den gå ud.