Claus Larsen

“?? ??????æ?? ?æ???? ?????? ??̊ ?????? ? ???????? ??????? ??? ??, ??? ????????????? ??? ????????????? ?? ???????? ?????. ??????????????? ?? ???????? ???????? ???̊? ? ??æ????? ???????? ??? ?? ???????????, ??? ???????????? ?? ?????? ????? ?̊? ??? ??????..”

???? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ?æ?? ????? ? ?????????????
Jeg er aktiv i Enhedslisten, fordi vi støtter hinanden, og det løft giver fællesskab og perspektiv.

??????? ???????? ??? ??? ??̊ ??? ?? ? ??? ?ø?? ?????
Skattetænkning og investeringer i miljøødelæggelser. Lillebælt er endnu et eksempel på, at naturen har en lav prioritet, når byerne skal udvikles – Der smides havneslam fra alle havne og snart ekstra meget fra Kolding og Fredericia.
At Lillebælt sætter rekord på rekord i iltsvind snakkes der om, men handlekraften hos myndighederne er rystende ringe. Dokumentationen af tingenes tilstand står i skærende kontrast til de initiativer, som regeringerne de sidste mange år har udvist.

???? ????? ??, ??̊? ?? ???? ????? ????????
Jeg arbejder og så har min ægtefælle og jeg en giftfri have fyldt med planter, der gavner insekter og os. Den bruger jeg meget tid på. Derudover besøger vi vores børn og vores barnebarn Aksel.

????? ????: Claus Larsen
?????: 69 år
????????: Aktiv i Lærlingebevægelsen, boligbevægelsen. Uddannet maskinarbejder, Lærer, Bachelor fra RUC, og moduler i Biologi KU. Aktiv på nordisk plan med nye muligheder skolegårde m.m. Aktiv nu i Haderslev lejerforening, Danmarks Naturfredningsforening, HJÆLP LILLEBÆLT og – naturligvis – Enhedslisten.