Dansk Folkeparti er uærlige på det sociale område

Af Mogens Rerup

Lokalt har DF ikke aktivt bakket op om de svagest stillede, siden Peter Kofod stoppede i byrådet, men har alene ageret stemmekvæg for V.

På landsplan har DF derimod stemt for hvert eneste lovforslag, som har forringet vilkårene for de svagest stillede. I stedet bruges pengene til skattelettelser og til billigere biler til de mest velstillede i landet og lidt til reserver.

DF kan ikke kalde sig et socialt bevidst parti, når partiet var medforslagsstiller til oprettelse af kontanthjælpsloftet, som er en skat på enlige forsørgere – og den såkaldte 225 timers regel.

Begge dele er en direkte skat på sygdom – de fleste på kontanthjælp kommer fra sygedagpengesystemet. Cirka 75 procent af dem på kontanthjælp står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet på normal vis, og de fleste kommer aldrig til det.

Alligevel fastholder DF, at kan en person arbejde på normal vis minimum fem timer ugentligt, så skal pågældende selv skaffe sig arbejde i 225 timer på årsbasis, ellers bliver kontanthjælpen sat tilsvarende ned – det er uanstændigt og umuligt at leve op til.

Jeg forstår ikke, at DF kan være sig selv bekendt, når partiet bruger al krudtet på forlange mere grænsekontrol og forlange, at kommunen iværksætter videoovervågning i blandt andet Nørregade, selv om det er politiets ansvarsområde.

Enhedslisten er derimod et troværdigt parti, som arbejder hårdt på for eksempel afskaffe såvel kontanthjælpsloftet som 225 timersreglen.

Jeg håber at komme i Beskæftigelsesudvalget efter næste valg, således at magten igen kan begynde at komme tilbage til politikerne.