Dansk Folkeparti misforstår alvoren

Af Rune Robert Friis, medlem af Enhedslisten Haderslev

Kære DF Haderslev. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at jeg aldrig har foreslået at frivillige skulle stå for at fjerne alt kriminalitet i Haderslev eller, at de skulle være spioner for politiet. At I udlægger mit forslags formål på denne måde, vidner i bedste fald om, at I ikke har læst mit indlæg tilstrækkelig grundigt. I værste fald er jeres fejludlægning en helt bevidst valgt stråmand, og i så fald dybt useriøst.

I forhold til konkrete forslag, som jeg præsenterede i et indlæg omkring TV-overvågnings manglende effekt i forhold til forebyggelse af vold, så har I desværre misforstået dette. Det kan dog meget vel skyldes, at jeg ikke har udtrykt mig tilstrækkeligt tydeligt, men lad mig forsøge at gøre mit forslag mere klart. Mit forslag går på, at man i forsøget på at forhindre voldsepisoder i Haderslevs gader, undersøger mulighederne for at igangsætte en professionel indsats med inspiration fra Natteravnenes erfaringer (eventuel i samarbejde med Natteravnene). Det primære argument for dette forslag er, at forskning viser, at tilstedeværelsen af andre mennesker i gaderne, har en meget stor præventiv effekt ift. at forhindre vold, modsat for eksempel TV-overvågning. Herudover vil jeg da retfærdigvis understrege, at det omtalte forslag var et blandt mange.

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre Dansk Folkeparti til, at vi fremadrettet gør os mere umage for, at i det mindste forstå og udlægge hinandens argumenter så nøgternt som muligt. For uanset politiske uenigheder, så skylder vi lige netop situationens alvor, at gøre præmisserne for de politiske initiativer vi foreslår, så klare som muligt.