De ældre bader i tomme løfter

Af Rune Robert Friis

Omsorgen for kommunens ældre er et af vores kommunes forsømte velfærdsområder, som savner et ordentligt boost. Det kræver handling at sikre værdighed, frihed og tryghed for alle ældre borgere, og her kan særligt Dansk Folkeparti og Venstre siges at have begået en alvorlig undladelsessynd. I stedet for at tage ansvar for de prioriteringer, en ordentlig ældreomsorg nu engang kræver, så har man brugt størstedelen af tiden på at bade de ældre i flotte skåltaler og tomme løfter. Det skal vi have ændret, for det kan gøres langt bedre end hvad det nuværende byrådsflertal har formået. Fra Enhedslisten foreslår vi bl.a. følgende fem tiltag på ældreområdet:

1) Ældreområdet skal tilføres de midler, der kræves for at sikre en ordentlig og værdig omsorg for alle kommunens ældre borgere.

2) Hiort Lorenzen Plejecenter skal tilbage i offentlig regi.

3) Boligforholdene skal udvikles og tilpasses, så de opfylder den enkelte ældres behov.

4) At der tilknyttes faste læger til de enkelte plejecentre, men med mulighed for at fastholde sin egen praktiserende læge.

5) At der fokuseres på at opbygge et velfungerende ældredemokrati, således at brugere, beboere og ansatte får reel medindflydelse på deres dagligdag.

Vi får kun skabt en bedre omsorg ved i højere grad at respektere de ældre og ved at sikre at et kvalificeret og veluddannet personale får den tid de skal bruge, for at kunne imødekomme de behov, som den enkelte ældre har.