Det lange seje træk virker – se til Vojens

I starten af 2017 blev et stort projekt fra PROVAS fremlagt – Fra Bælt til Bæk. Det skulle for flere hundrede millioner kroner flytte det rensede spildevand fra renseanlæggene i Vojens og Haderslev ud i Lillebælt, så det ikke ville belaste å, Dam og fjord så meget.

Folkestormen rejse sig og mange gik imod.

Bl.a. med stormøde i Marstrup d. 6.6.2017.

Projektet var dyrt og stor usikkerhed om, hvor store mængder kvælstof og andre stoffer der ville blive udledt.

Fra dengang og løbende har jeg forslået at der skulle beregnes på, om man i stedet for at lade det rensede spildevand fra Vojens løbe via Nissebækken i Dammen, så kunne udlede og nedsive det på landjorden, da det vil fjerne de udfordringer der er i tilledningen til Lillebælt.

Den 6.6.2020 besluttede et enigt udvalg, på min opfordring at kræve, at vi skulle have vurderet mulighederne.

På mandag på dagsordenen i Udvalget for Plan og Miljø punkt 21 ligger der en vurdering fra de kloge folk. Det er ikke urealistisk dyrt og der er ingen miljømæssige udfordringer i det, siger de foreløbige vurderinger.

Altså for måske 12 millioner i anlæg og 80.000 om året i drift kan man fjerne stort set al renset spildevand der kommer fra Vojens renseanlæg, fjerne det fra å og Damsystemet og i stedet nedsive det syd for Vojens.

Det er forbavsende billigt og det lyder til at være godt for miljøet.

Fire år har det taget, og nu viser det sig som en realistisk, billig og miljøvenlig løsning, der kan være første skridt i at reducere udledninger til Damsystemet.

For fire år siden mente den daværende direktør i PROVAS at centralisering af udledningen i Lillebælt var den billigste og bedste løsning.  Jeg er ikke i tvivl: Det var godt folk kæmpede, og her har vi endelig en delløsning, som løser dele af det Fra Bæk til Bælt skulle løse. Både billigere og bedre for miljøet.

Svend Brandt

Medlem af byrådet, UPM og Enhedslisten