Elevers og personales sundhed skal have førsteprioritet

Enhedslisten Haderslev ønsker, at elever og personale hurtigst muligt flyttes ud af bygningerne på Sdr. Otting Skoles Kløvermarkafdeling. Det ønsker vi skal ske, indtil der er fundet en fyldestgørende forklaring, samt en forsvarlig løsning på de mange betydelige gener, som opleves af skolens brugere efter at de er blevet genhuset i de renoverede bygninger.

Nu og her er det ubetinget vigtigste at sikre, at ingen af kommunens unge eller voksne bliver syge af at gå i skole. I forhold til den langsigtede løsning er det selvfølgelig væsentligt at identificere årsagen til de mange ubehagelige symptomer som elever og lærere nu igen oplever. Men indtil da skal elevers personale have førsteprioritet, hvilket bl.a. betyder at de bør flyttes ud af skolens bygninger, ikke mindst når meget peger på, at der er en sammenhæng mellem det at opholde sig i bygningerne og fremkomsten af diverse fysiske reaktioner hos en betydelig del af personalet og eleverne.

Politisk må de alvorlige problemer omkring Kløvermark-afdelingen i første omgang handle om at minimere sundhedsrisikoen for elever og personale til et absolut minimum. Vi er derfor enige med Sdr. Ottings skolebestyrelse vurdering af, at den nuværende situation er uholdbar. Vi vil på den baggrund meget kraftigt opfordre byrådets øvrige partier til at prioritere at flytte elever og personale tilbage i pavillonerne, indtil vi har fundet en fyldestgørende forklaring og en holdbar løsning.