En frygtelig fejltagelse

Tænk jer nu om. Kære ansvarlige lokalpolitikere, tænk jer nu godt om.

I er i gang med at træffe store beslutninger på skoleområdet der kan få vidtrækkende konsekvenser. Desværre virker det til at i vil tage beslutningen på et noget uoplyst grundlag, og uden at lytte helhjertet til fagfolk og andre interessenter.
Enhedslisten Haderslev maner til besindighed.
Vi vil ikke afvise at det kan give mening at flytte ressourcer fra special til almenområdet. Men måden det bliver gjort på, virker som udtryk for manglende indsigt.
Vi vil foreslå at vi som minimum.
1) Dropper første skoleårs serviceforringelser/besparelser på specialområdet. Det er vigtigt at almenområdet er klar til at tage hånd om disse børn og unge mennesker. Det tager tid at skabe de rette forhold i almenområdet. Vi skal sørge for at være så klar som overhovedet muligt. Det skylder vi børn, ansatte, forældre og en i forvejen hårdt prøvet folkeskole. Er vi ikke klar, kommer vi til at gøre mere skade end gavn med dette tiltag.
2) Bevar 10. klasse på Louiseskolen. Udover at tiltaget er juridisk problematisk, så er det også moralsk forfærdeligt. Vi skal tage vare om borgerne i Haderslev kommune, også dem der har brug for vores hjælp. Vi skal sikre det bedst mulige tilbud for alle vores elever. Det er ikke for sjov at eleverne går på Louiseskolen.
Mvh. Og på vegne af Enhedslisten Haderslev.
Mathias Christiansen