Enhedslisten får fire vigtige udvalgsposter

Efter at have indgået valgforbund med SF og Slesvigsk Parti er det nu aftalt, hvilke udvalgsposter vores nyvalgte byrådsmedlemmer skal varetage de kommende fire år.

Ikke overraskende vil Mogens Rerup blive at finde i Udvalget for Integration og Beskæftigelse, samt Socialudvalget. Mogens får således mulighed for at fortsætte sit store arbejde for Haderslevs borgere og forhåbentligt hjælpe vores kommune til at komme vores problemer til livs på et mere strukturelt plan.

I sin anden periode i byrådet vil Svend Brandt fortsat være at finde i Udvalget for Plan og Miljø og derudover indtræder han også i det centrale Økonomiudvalget. Svends flid og store overblik vil således ikke alene gøre kommunen gavn inden for teknik- og miljøområdet. Fremover vil han også bringe sin vigtige funktion, som både vidensperson og vagthund med ind Økonomiudvalget. Erfaringen taler for, at dette vil blive vores kommune til stor gavn.

De fem øvrige udvalgsposter er blevet fordelt mellem valgforbundets to øvrige kandidater. Carsten Leth Schmidt, Slesvigsk Parti, bliver at finde Udvalget for Kultur og Fritid, samt i Landdistriktudvalget. Bent Iversen, SF, vil blive at finde i Udvalget for Børn og Familier, Voksenudvalget og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Vi har indgået en aftale med Slegsvisk Parti og SF om løbende at holde hinanden orienteret om arbejdet i vores respektive udvalg. Dette vil som udgangspunkt ske via et månedligt møde partierne imellem. Enhedslisten, Slegsvisk Parti og SF er selvfølgelig fortsat tre selvstændige partier, med individuelle initiativer og forslag, men samtidig vi vil gøre os umage for, at samarbejde om at løfte vores fælles dagsordener.