Enhedslisten foreslår politisk opbakning til kortere skoledage

Enhedslisten vil gerne give alle Haderslev kommunes skoler mulighed for at deltage i Undervisningsministeriets rammeforsøg med kortere skoledage. 

Med forsøgsordningen gives der bl.a. muligheder for at konvertere den understøttende undervisning til to-lærerordninger, mere faglighed på et område, lavere klassekoefficienter, turboforløb og talentforløb. Overordnet vil målet for forsøgene være at skabe kortere skoledage med større indholdsmæssig kvalitet.

Eftersom det er kommunalbestyrelsen, der skal indgive ansøgningerne senest den 16. maj, har Enhedslistens Claus Larsen stillet forslag om, at byrådet bemyndiger skoleforvaltningen til at behandle og rettidigt indsende de ansøgninger, som skolebestyrelserne måtte fremsende. Forslaget stilles som et medlemsintiativ og forventes behandlet på byrådsmødet tirsdag den 2. maj.

Vores folkeskolers lange skoledage er et problem. Mest af alt for eleverne, som har fået dårligere muligheder for et alsidigt børne- og ungdomsliv, mindre velforberedt undervisning og en betydelig mere stresset hverdag.

I Enhedslisten Haderslev ser vi det derfor også som en positiv udvikling, at flere af de ansvarlige partier tager utilfredsheden alvorligt og udtrykker interesse for at gøre op med de lange skoledage. Nu mangler vi så bare at få sat handling bag ordene og derfor håber vi også på, at forslaget finder flertal ved det kommende byrådsmøde, selvom vi godt kan have vores tvivl.

For yderlige oplysninger og uddybende kommentarer kontakt gerne undertegnede

Byrådsmedlem Claus Larsen kan kontaktes på telefon: 61 15 52 60

Byrådskandidat Rune Robert Friis kan kontaktes på telefon: 61 66 24 33