Enhedslisten foreslår Social og psykologisk faglig basisuddannelse til medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere

For at sikre at alle kommunens borgere behandles på en tilstrækkelig hensynsfuld måde, og for at sikre alle kommunale medarbejdere, som arbejder med udsatte der kræver særlige hensyn, foreslår Enhedslisten, at der indføres en tilstrækkelig social og psykologisk faglig basisuddannelse for alle berørte medarbejdere.

Helt konkret har Enhedslisten stillet følgende forslag til Økonomiudvalget, som ansvarligt personaleudvalg. Forslaget behandles på økonomiudvalgets møde, mandag den 18. marts.

Begrundelse

En god kommune evner at møde alle borgere på en tilstrækkelig hensynsfuld måde, så borgeren føler sig mødt og vejledt, men ikke mindst anerkendt og respekteret. Det gælder uanset om borgeren har særlige behov, som kræver særlige hensyn. Det bør være en ambition for vores kommune at møde alle med størst muligt hensyn.

Den aktuelle situation er desværre den, at vi ikke altid lykkes med at møde udsatte borgere tilstrækkeligt hensynsfuldt. At tage særlige hensyn kræver særlig faglig viden og forståelse. Vi kan ikke blot kræve eller antage at alle kommunens medarbejdere har de faglige forudsætninger, som er nødvendige for at drage omsorg for de særlige behov en given udsat borger måtte have. Et vigtigt skridt vil derfor være at sikre, at alle medarbejdere, som arbejder med udsatte borgere, gennemgår en tilstrækkelig basisuddannelse, som giver medarbejderne de kompetencer det kræver at kunne møde alle borgere med størst muligt hensyn.

Indstilling

Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at komme med et forslag til uddannelse og efteruddannelse for medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere.

Yderligere oplysninger hos:

Svend Brandt           Tlf.nr.  21 21 63 97
Mogens Rerup         Tlf.nr.  22 94 14 31