Enhedslisten Haderslev er meget bekymret for, hvordan man behandler vores byrådsmedlem

Enhedslisten Haderslevs bestyrelse har enstemmigt vedtaget at udsende følgende udtalelse, vedrørende politianmeldelsen af partiets byrådsmedlem, Mogens Rerup:

Enhedslisten Haderslevs bestyrelse er meget opmærksomme på politianmeldelsen, lige nu må vi afvente hvad der sker. Anmeldelsen er dog selvsagt noget der fylder i afdelingen og vi er meget bekymret for den måde, hvorpå vores byrådsmedlem behandles. Herunder ikke mindst den manglende gennemsigtighed.

Vi har i Enhedslisten Haderslevs bestyrelse besluttet at vi afsætter 10.000 kr. og starter en offentlig indsamling til advokatbistand til Mogens Rerup. Detaljer om indsamlingen følger, så snart de praktiske foranstaltninger er på plads.

Derudover har vi i bestyrelsen besluttet, at vi vil tage anmeldelsen op i bestyrelsen, når europaparlamentsvalget og folketingsvalget er overstået. Lige nu har bestyrelsen brug for at have fokus på de to valgkampe, der er meget vigtige for både Danmark og Enhedslisten. Derfor vil spørgsmål og andet vedrørende sagen blive samlet sammen og behandlet på første bestyrelsesmøde efter valget.