Enhedslisten vil gøre kommuner til drivkraft for et grønt Sønderjylland

I forbindelse med Det Sønderjyske Fællesdyrskue præsenterer i dag Enhedslisten Sønderjylland en række forslag til hvordan vi sikre et mere grønt Sønderjylland. Vi ønsker at vores kommuner skal være drivkraft bag lokale løsninger, som sikrer natur, miljø og klima. Vores børn og børnebørn vil kunne profitere af en sammenhængende sønderjydsk indsats for at fremme en bæredygtig, grøn udvikling. 

Mere natur og bæredygtighed
Vi ønsker at vores kommuner skal fremme udviklingen af et bæredygtigt landbrug for at reducere belastningen af naturen. Vi kan fx omlægge til økologi i vores kommunale køkkener, sikre at kommunens jorde forpagtes på økologiske vilkår og gøre børn og unge klogere på mad og økologi.

Vi ønsker at vores kommuner skal fremtidssikre rent drikkevand til borgerne. Eksempelvis kan kommunerne forbyde brug af gift på al offentlig jord og skåne drikkevandet for rester af sprøjtegifte, ved at fremme omlægning til økologi på de arealer, der ligger oven på kommunens drikkevandsressourcer.

Vi ønsker at vores kommuner skal gøre mere for at beskytte vores sønderjyske egnes artsrigdomme og sikre at naturen får langt mere plads. I den sammenhæng kan kommunerne bl.a. sikre truede arters levesteder, rejse mere skov og samarbejde med økologiske landmænd om naturpleje.

En klimavenlig erhvervsprofil
Vi ønsker at vores kommuner skal fremme udviklingen af et både miljø- og klimavenligt erhvervsliv. Vi kan fx sikre at kommunernes støtte til erhvervsråd anvendes til at styrke en grøn udvikling med bedre udnyttelse af ressourcerne og i det hele taget prioritere at støtte gode grønne idéer.

Vi ønsker at vores kommuner skal skabe gunstige rammer for socialøkonomiske virksomheder. I den sammenhæng kan vi fx tage initiativ til erhvervsdrivende fonde med almennyttige mål, sikre rådgivning til opstart af socialøkonomisk virksomhed og etablere socialøkonomiske netværk.

Vi ønsker at vores kommuner skal stå sammen om at finde fælles løsninger i forbindelse med udbud af fx arbejdspladser. I stedet for at bruge betydelige ressourcer på at underbyde hinanden, ønsker vi et samarbejde om at finde langsigtede løsninger, som vil komme flest muligt til gavn.

Mere genanvendelse og mindre affald
Vi ønsker at vores kommuner skal hjælpe både borgere og virksomheder til, at spare på naturens ressourcer. Det skal gøres nemmere og mere attraktivt at genanvende og kommunerne skal understøtte, at der produceres så lidt affald som muligt. Dette mener vi kan gøres på mange forskellige måder, fx ved at:

Gøre affaldssortering muligt på offentlig områder
Sikre flere sorteringsmuligheder ved affaldskilden
Prioritere brug af kompostbar og nedbrydelige materialer
Mindske madspild til gavn for de dårligst stillede borgere
Stille krav til sortering og genanvendelse af byggematerialer i forbindelse med renovering og nedbrydning.