Enhedslistens Hovedbestyrelse er blevet bedt om at gå ind i sagen mod Mogens Rerup

Enhedslisten Haderslevs bestyrelse besluttede onsdag aften, at bede Enhedslistens Hovedbestyrelse om at gå ind i sagen om kommunalt dikterede søgsmål mod vores byrådsmedlem Mogens Rerup.

Udover at Enhedslisten Haderslevs bestyrelse anser sagen mod vores byrådsmedlem for at være af principiel karakter, så er det afgørende for bestyrelsen at sikre at afdelingens byrådsmedlemmer rettigheder overholdes af kommunen og at der er størst mulig åbenhed, gennemsigtighed og ordentlighed i forhold til behandling vores byrådsmedlemmer oplever fra kommunen.

På baggrund af bestyrelsens nuværende kendskab til de planlagte søgsmål mod Mogens Rerup og på baggrund af flere bekymrende meldinger omkring manglende åbenhed og gennemsigtighed i sagen, har bestyrelsen rettet henvendelse til Enhedslistens Hovedbestyrelse og bedt om at man går ind i sagen og hjælper med at sikre lovlig, retfærdig og gennemsigtig behandling af Enhedslistens byrådsmedlemmer.

Udover at være stærkt bekymrede for hvorvidt Mogens ‘rettigheder respekteres og efterleves i denne sag, så er bestyrelsen tilsvarende stærkt bekymrede for, at sagen også har betydning for Mogens’ muligheder for at fortsætte sit vigtige arbejde for at sikre, at Haderslev efterlever sine forpligtelser over for Kommunens udsatte borgere.