Et brev til borgmesteren

Kære Geil

Jeg er ved at være træt af, at kom.dir. giver dig en vejledning, som bærer præg af manglende indsigt såvel juridisk som historisk. Det medfører, at du udstiller dine personlige normer på uheldig vis

I den sidste tid har der været følgende eksempler med dig som moralens nidkære vogter i forhold til mig.

1)

Benny Bonde og jeg kom til at sige sgu i byrådssalen, og straks blev vi mødt af din hævede pegefinger: “Det er ikke tilladt at bande i byrådssalen”.

Sgu har ikke været et bandeord siden 2011 iflg. Sprognævnet, og det fremgår ingen steder, at man ikke må bande i byrådssalen. Byrådet skulle gerne tegne befolkningens sammensætning – og befolkningen består ikke kun af sparekassefuldmægtige .- og befolkningen  bander.

Har jeg hørt en beklagelse fra din side efterfølgende.

2)

Jeg blev af dig og en direktør beskyldt for som byrådsmedlem at true ansatte til at fremkomme med de for mig værende korrekte beslutninger. Sandheden var, at der var begået åbenlyse psykisk nedværdigende juridiske ulovligheder, hvorfor jeg bad en mellemleder om at gå ind i sagen. I havde ikke gidet sætte jer ind i sagen, men jeg fik ret i alle3 indsigelser efter et par dage.

Har jeg hørt en beklagelse fra din side efterfølgende.

3)

Nu er så sur over, at jeg har skrevet om nogle HK’ere, at de ligger som de har redt, når de har udpeget/valgt en DF’er som tillidsrepræsentant.

Du skriver, at jeg som byrådsmedlem er arbejdsgiver – du har sagt det før – -og det er noget sludder. Det enkelte byrådsmedlem har ingen formaliseret eller reel arbejdsgiverkompetence eller – funktion.

I. Haderslev har byrådet næsten ingen arbejdsgiverkompetence, da alt er uddelegeret til  administrationen. ØK er personaleudvalg, og deri har jeg ikke sæde, så du har ikke ret.

Næsten alt har at gøre med politik, og valg af tillidsrepræsentant er i højeste grad et politisk valg – jeg ved ikke, hvad du mener med mit “udsagn om en gruppe ansatte “

Du og kom.dir. indsigt i fagbev. historik synes qua politisk tilhørsforhold ikke at være tilstede.

For mig som socialist er det fagbevægelsen, der har skabt vores velfærdssamfund. Her i har f.eks. V ingen andel, men har alene bekæmpet fagbev. altid med alle midler. DF som er skabt på fremmedhad og fremmedangst bliver aldrig en del af fagbevægelsens historie, og jeg vil som socialist have lov til at være ked af det, når man væger en DF’er som tr’er.. Jeg vil have lov til at udtrykke det ved at bruge min grundlovssikrede ytringsfrihed, som du nu prøver at begrænse igen – hvilket jeg føler er pinligt

Du må mene, hvad du vil på dette område, for du har slet ikke ret – læs lige grundlovens § 77 igen, så du næste gang undgår at udstille din uvidenhed.

Husk du er valgt af borgerne og ikke af de ansatte, for det glemmer I for ofte.

Mvh.

Mogens Rerup
byr.medl./partsrepr.