Fællesskab fungerer – Sydbyens boldbaner forbedres!

Det kan heldigvis gøre en forskel at blande sig. Efter at et par lokale frivillige fodboldentusiaster hev fat i de to lokalpolitikere, Thomas Vester (A) og Mathias Christiansen (Ø), og Svend Brandt (Ø) bragte sagen op i byrådet, så er den forsømte vedligeholdelse af banerne nu blevet rejst som en hastesag i Udvalget for Kultur og Fritid.

Alt tyder nu på, at det nu lykkes at få afsat 99.000 til forbedring af Sydbyens boldbaner.

Lokalt engagement betaler sig og projekter fra bunden, støttet af politikerne, er vejen frem for at få skabt fællesskab og lokalt engagement omkring gode og livsskabende projekter.