Forslag om el-shuttlebus i indre by

Den 9. november skal Plan og Miljøudvalget drøfte en el-shuttlebus i indre by. Enhedslisten og Svend Brandt har taget initiativ til, at vi skal drøfte det, for at sikre mindre biltrafik og mere liv i den indre by. Forslaget er stillet sammen med socialdemokraterne.
Her er forslaget, som vi stiller:
Medlemsinitiativ fra Socialdemokratiet og Enhedslisten til UPM
Forslag om lille el shuttlebus i indre by.
Som en del af udviklingen i Haderslev bymidte, herunder Nørregade er behov for at fjerne eller kraftigt minimere trafikken i bymidten og især i Nørregade Syd.
Da Nørregade syd har flere busruter og mange passagerer, der står af og på, er der behov for alternativer, før vi kan omlægge trafikken og fjerne de øvrige busruter.
Målet er at gøre Nørregade syd til gågade med mulighed for ærindekørsel fra syd mod nord samt cykling i begge retninger. Derfor er der brug for en bus, der betjener Haderslev bymidte og forbinder P-pladserne med bymidten og Nørregade Syd.
Ruten kunne være fra:
Busstationen
Teaterstien
Jomfrustien
Nordhavnsvej
Fjelstrupvej
Kulhavnsvej
Ved Havnen
Chr. X vej
Nordhavnsvej
Toldbodgade
Skibbrogade
Ved Ridehuset
Sejlstensgyden
Sydhavnsvej/Hertug Hans P-Plads
Lavgade
Torvet
Domkirken
Nørregade
Gravene
Bispebroen
Borgervænget/Dammen
Bredgade
Gåskærgade
Busstationen
For at vurdere muligheden for denne gratis service, ønsker vi at forvaltningen undersøger priser og muligheder.
Indstilling
UPM ønsker Teknik og Miljø at undersøge prisen for en mindre el-bus, der kører konstant på ruten fx hverdage fra kl. 8-18 og lørdage kl. 9-15. Der ønskes vurdering af prisen på indkøb og drift.
Samtidig ønskes en vurdering af, hvor lang tid en runde tager og dermed frekvensen for hvor tit den passerer stederne. Hvis der vurderes at være andre miljøvenlige alternativer til el, kan dette også inddrages.
Dertil ønskes en beskrivelse at antallet af passagerer, der står af og på i området omkring Nørregade syd på de nuværende ruter i området.
Søren Rishøj, Bent Vedsted og Svend Brandt