Haderslev – mere end hver tredje stemmer nu rødt

Af Rune Robert Friis – Medlem af Enhedslisten Haderslev

I Haderslev Kommune ser tilslutningen til de røde partier ud til at være steget med hele 4,6% siden sidste folketingsvalg. Det er således nu mere end hver tredje vælge, som bakker op om en mere socialt- og klimabevidst samfundsudvikling.

Sammenlagt er Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten nu oppe på at have 36,5% af vælgernes opbakning. Denne stigende opbakning er som sådan ikke overraskende. Vi mange som dagligt har oplevet en stor interesse for vores politik, ikke mindst i løbet af valgkampen. Vi så den også i forbindelse med kommunalvalget i 2017, hvor der ligeledes var en stigende vælgeropbakning til en rød-grøn samfundsudvikling.

Set med lokale briller er jeg umiddelbart glad for vores valgresultat. I Enhedslisten gik vi en smule tilbage, det er selvfølgelig altid en smule træls, men omvendt så fik både Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet en flot fremgang og samlet set står vi betydeligt stærkere. Det gælder både nationalt, men også lokalt.

Afslutningsvis vil jeg blot bemærke, at der selvfølgelig fortsat er et hav af uafklarede spørgsmål, som har stor betydning for i hvilket omfang vi reelt vil opleve en både grønnere og mere solidarisk udvikling. Derudover er det selvfølgelig også interessant at blive klogere på Enhedslistens valgresultat, men for at kunne sige noget klogt om dette, tror jeg det er fornuftigt med en smule tid, afstand og perspektiv.

Så, for nu vil jeg nyde min umiddelbare glæde og krydse fingre for, at fremgangen også for lov at gøre vores samfund gavn i virkeligheden.