Helenes opdatering fra Teknik & Klima d. 13/5-24

Nedslag fra mødet i Teknik & Klima d. 13. maj:
🚩Punkt 84: Et ensstemmigt udvalg godkendte midlertidige ændringer på to busruter – rute 265 til Hjerndrup, hvor der i en prøveperiode lægges en busrute kl. 15:55 fra Sommersted og ekstra weekendbusser mellem Årøsund og Haderslev. Det sidstnævnte er bl.a. besluttet med afsæt i et turismeperspektiv. Uanset grunden er det altid godt, når vi kan være med til at understøtte et behov for mere kollektiv transport✊.
🚩Punkt 88: Et både svært og vigtigt punkt. Gruppen Jordvejsspotting har rettet henvendelse til Teknik & Klima og gjort forvaltningen opmærksom på, at en meget lang række markveje- og stier i stigende grad inddrages til dyrkning. Det er et virkelig godt stykke arbejde, gruppen har lavet og vi skal holde tungen lige i munden for at få truffet den rigtige beslutning. Vi har brug for at få tilbageført alle de ulovligt inddragede jordveje. Det er offentlige veje og insektkorridorer, der er tale om og med den biodiversitetskrise, vi står i, skal de her områder gives tilbage til naturen og til de mennesker, der bruger naturen aktivt. Jeg var ikke tilfreds med indstillingen, så jeg er glad for, at sagen er sendt tilbage og kommer til udvalget i juni med mere konkrete forslag🦋.
🚩Punkt 90: Vi har sat planlægningen for solcelle-projektet i Strandelhjørn i gang. Dog med et øget fokus på beplantning mod Diagonalvej og Gelsåvej.
🚩Punkt 96: Vi følger fortsat PFAS-sagen ved beredskabsstyrelsen på Vilstrupvej og i Skrydstrup meget tæt. Desværre er der i prøverne fra brandøvelsespladserne påvist PFAS i store mængder. Jeg venter spændt på flere initiativer fra forsvaret, for det er ikke nok, de konstaterer, at det ser skidt ud. De skal også hjælpe med at finde løsninger. Som vi siger, men desværre ikke altid efterlever her i Danmark: forureneren betaler!