Hilsen fra en Venligboer

Af Mathias Christiansen, Venligboer og folketingskandidat for Enhedslisten.

Hej, jeg hedder Mathias. Jeg er Venligboer og jeg er folketingskandidat. Min baggrund for at være Venligboer er, at jeg er lærer og har været frivillig fodboldtræner. Jeg har arbejdet med børn og unge fra de såkaldte ghetto-områder. Jeg har set, hvor svært det er for børnene og deres forældre at blive en del af samfundet.

Jeg har altid opfattet imødekommenhed som noget rart. Som en måde at føle sig set og hørt på. Møder jeg imødekommenhed, føler jeg mig tættere på. Den følelse vil jeg gerne give videre. Når jeg inviterer flygtninge til fodbold, så gør jeg det for at være imødekommende. Jeg gør det for at åbne døre til samfundet.

Jeg inviterer flygtninge til fodbold fordi de skal føle sig velkommen. De skal have lyst til at lære Danmark at kende, de skal have lyst til at være en del af helheden. Jeg vil nemlig gerne have at de mennesker der er i Danmark, føler sig som en del af Danmark. Det gør mig glad og tryg når vi alle er glade for at være lige her hvor vi er.

Som Venligboer tager jeg ikke stilling til om de skal være her eller ej. Det er sagen underordnet. Jeg kan bare konstatere at de er her og det skal vi have det bedste ud af. Det vil jeg gerne gøre en indsats for.