Hvad er sandt?

Af Mogens Rerup, byrådsrepræsentant for Enhedslisten Haderslev

Jeg har ofte påtalt, at enkelte chefer ved Haderslev Kommune har meget svært ved at fremkomme med beklagelser og undskyldninger for fejl.

Kommunaldirektøren har endda uddraget ord fra et brev, som jeg ikke har skrevet – altså dokumentfalsk – uden efterfølgende at ville indrømme det.

Man skriver, at jeg chikanerer en ansat, når jeg dokumenterer, hvad vedkommende har udtalt og foretaget sig i forhold til borgerne.

Vedrørende kontrolenheden er sagen meget enkel. Allerede i september 2015 oplyste jeg skriftligt om problemer med en ansat i kontrolenheden, men direktør Larsson har intet foretaget sig og har derved undladt at udøve sit ledelsestilsyn.

Jeg har blandt andet oplyst, at den ansatte i kontrolenheden har sagt til en borger som indledning til en samtale: ‘Nu påbegyndes afhøringen’. I anden sag af aktuel karakter blev en borger mødt med, at den ansatte var en myndighedsperson, hvorfor borgeren ville komme i fængsel og få sine børn tvangsfjernet, hvis hun løj. Desuden måtte hun nu forvente at få uanmeldt besøg i hjemmet – det er lovstridigt – og faderen til det yngste barn ville miste sit job.

Hun har i en anden sag overtrådt sin tavshedspligt flere gange..

Dette kommenterer kommunaldirektøren slet ikke på, men videregiver alene til Kommunernes Landsforening – uden at nævne baggrunden – hvad jeg har skrevet som følge heraf – ja undslår sig ikke for at skrive, hvad andre har skrevet på min væg på facebook.

Er det virkelig sådan byrådet og et flertal i befolkningen mener, vi skal behandle kommunens borgere?