Hvad sker der lige på Brugerhuset i Haderslev?

Stille og roligt vender mange kommunale tilbud tilbage til hverdagen, men for et af kommunens socialpsykiatriske væresteder, Brugerhuset, er det alt andet end en hverdag, brugerne kommer tilbage til.

Værestedet, som er for psykisk sårbare borgere, må kun have åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9-11 og 12-14 samt fredag kl. 9-11. Det er en meget reduceret åbningstid i forhold til det vanlige. Ikke nok med det, så bliver en af de faste medarbejdere fra den ene dag til den anden flyttet til værestedet Kolibrien i Vojens, så er der kun en fast medarbejder tilbage til samtaler, aktiviteter og rengøring. Dog en vikar udpeget, men kun til tirsdag og torsdag kl. 9-11, altså 2 x 2 timer ugentligt. Trods det er oplyst overfor brugerne, at udlån kun er frem til udgangen af august, så er det stadigt et stort tab for en flok psykisksårbare i kommunen.

De psykisksårbare på de socialpsykiatriske væresteder har behov for at komme tilbage til en fast base og faste rutiner. Det tilbyder kommunen dem ikke på nuværende tidspunkt. Der er mange brugere, som råber efter at komme tilbage til det kendte, men med de begrænsede åbningstider og ressourcer, og ikke mindst det manglende sociale samvær over frokosten på værestedet, skiller i stedet for at samle.

To brugere har forsøgt at lave tilbud til brugerne siden påsken, fordi brugerne savnede fællesskabet og det sociale liv, men det er fysiske aktiviteter, som gåtur og stigegolf. Det har samlet de stærke af brugerne – dem som selv kunne komme ud ad døren.

Men hvad med de brugere, som stadig sidder derhjemme bag en lukket dør og skal have hjælp til at komme ud igen? Hvor er personalet henne til at træne disse til at komme tilbage igen, når personalet samtidigt bliver reduceret så kraftigt? Nu må politikerne komme på banen og give socialpsykiatrien et løft i stedet for sparekniven. Der er et stort behov for et løft for de psykisk sårbare, så de kan komme tilbage, og for nogen, så de atter vil kunne bidrage til fællesskabet og arbejdslivet igen.

Pernille Knudsen,
Enhedslisten Haderslev