Hvem skal betale støjregningen, når de nye kampfly kommer til Flyvestation Skrydstrup?

Af Nicolaj Laue Juhl

Regningen til de nye kampfly ser ud til at være stigende, og det betyder at muligheden for at dække udgifterne ved støjgener blandt beboere i nærliggende byer til Flyvestation Skrydstrup bliver begrænset. Det kan have store konsekvenser, for hvem skal betale støjregningen der bl.a. indeholder udgifter til støjisolering og erstatningsordninger. Vi bør være skeptiske overfor finansieringsmodellen. Eksperters vurderinger og erfaringer fra andre lande viser, at flyene kan gå hen og blive meget dyrere. Det kan ende med en milliard regning, hvis det går som i Norge, hvor deres nye kampfly har givet lokalbefolkningen alvorlige støjgener.

Forsvarsministeriet har på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning foretaget støjberegninger for F-35 kampflyet, som viser, at der vil være overskridelser af gældende grænseværdier for støj i nogle områder. Det vil betyde, at området omkring Flyvestation Skrydstrup vil blive udsat for markant flere støjgener ved brugen af F-35 kampflyene. Den planlagte udbygning af Flyvestation Skrydstrup – som skal mindske støjniveauet – indeholder en støjmur, der alene vil reducere den støj fra de nye kampfly, mens de er på flyvestationen, men omfatter ikke støj fra kampflyene, når de letter, flyver eller lander. Forsvarsministeriet har i beslutningsgrundlaget for køb af de nye kampfly beregnet en række optimeringstiltag for at reducere støjgenerne, men på trods af disse optimeringstiltag vil F-35 kampflyene fortsat støje over gældende grænseværdier – og finansieringsmodelen for afhjælpning af støjgenerne er endnu ikke er blevet fremlagt af Forsvarsministeriet. Det fremgår i beretningen fra Rigsrevisionens offentliggjort den 11 oktober 2017 – ” Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger.”

Det er uholdbart, at der på nuværende tidspunkt ikke er budgetteret for de mulige konsekvenser, som følge af støjgener af de nye F-35 kampfly. Det er ligesom at lukke øjnene og håbe på det bedste. Vi borgere skal have fjernet mørklægningen af finansieringen bag mulige støjgener inden det er for sent i 2021. Det er tegn på uansvarlighed og manglende respekt overfor os borgere i Haderslev Kommune. Den lykkelig fortælling om, at staten betaler støjregningen kan vi godt skyde hul i. Det kræver politisk handling snarest, for de første fly vil være på vingerne inden næste kommunalvalg. Vi har brug for nogle byrådspolitikere, der kan råbe partierne i bag beslutningsforslaget op og ikke kransekagefigurer.

Enhedslisten Haderslev vil kæmpe for at få større klarhed om hvordan finansieringen vil foregå, for ingen borgere i Haderslev kommunen skal ende i en økonomisk utryghed. Det er Forsvarsministeriet og ikke borgerne, der skal betale for de formåede udgifter til støjisolering og erstatningsordninger. Derfor vil vi arbejde for, at Forsvarsministeriet støjisolering og erstatningsordninger efterlever omfanget af omkostningerne og støjgener, så borgernes livskvalitet og pengepung prioriteres først og ikke omvendt. Vi skal råbe kampfly-partierne op, så de kommer ud fra deres kontorer og tager diskussionen om støjisolering og erstatningsordninger med befolkningen.