Hvem sylter Haderslevs lærere?

Af Rune Robert Friis, medlem af Enhedslisten Haderslev

Glade og engagerede elever kræver god undervisning. God undervisning kræver tid til forberedelse. Derfor er det en rigtig god idé at indgå en fælles lokalaftale med lærerne om, hvordan vi sikrer ordentlige vilkår til at sikre gode skoler.

Det er uklart om denne erkendelse helt har indfundet sig blandt byrådets borgerlige flertalsgruppe? I valgkampen kunne vi høre mange tidligere aftale-modstandere love vilje til samarbejde. Vi er dog fortsat parkeret med en masse flotte ord uden handling – men hvorfor?

Når jeg spørger mig omkring, så får jeg ofte en forklaring som undrer mig meget. I mit faglige og i mit politiske netværk, peger flere på, at det er vores kommunale direktør for Børn og Kulturservice, Charlotte Veilskov, som er ansvarlig for, at en lokalaftale med lærerne syltes. Men kan det være sandt?

Jeg har svært ved at tro på, at vores politikere har overladt styringen af forhandlingerne til en direktør, som efter sigende modarbejder en aftale, hun er modstander af. Det er ikke desto mindre, hvad jeg gentagne gange er blevet fortalt af flere involverede personer, uafhængigt af hinanden.

Her når vi til kernen af mit indlæg, for jeg håber jeg er misinformeret. Jeg håber at det i virkeligheden er vores politikere som har styringen og sidder for bordenden. Omvendt, så savner vi uanset svar på, hvorfor forhandlingerne ikke for længst er sat i gang? Hvem sylter Haderslevs lærere, og hvorfor?