Hvordan gør vi det nemmere og tryggere at være selvstændig erhvervsdrivende?

Af Mathias Christiansen – Folketingskandidat for Enhedslisten

Der har været for lidt politisk opmærksomhed på de helt små virksomheder og selvstændige, selvom de udgør et stort flertal af danske virksomheder. Rigtig mange selvstændige bekymrer sig om den sociale tryghed.

Selvstændige er slet ikke omfattet af den samme sociale sikring som lønmodtagere, når det gælder f.eks. barsel eller arbejdsløshed. Det afholder mange – ikke mindst kvinder – fra at starte noget op, også selvom de har en god idé og et godt forretningskoncept.

Derfor har vi i Enhedslisten udarbejdet en række forslag til, så vi kan gøre det nemmere og mere trygt at være selvstændig. Vi foreslår blandt andet at.:

  • Genindføre iværksætterydelsen – et tilskud til at starte egen virksomhed, der blev afskaffet i 1997.
  • Sikre bedre barsels- og dagpengerettigheder til selvstændige.
  • Tilgodese små virksomheder i offentlige udbud.
  • Lette små nystartede virksomheders skattebyrde.
  • Beskytte små erhvervslejemål mod huslejestigninger.
  • Give selvstændige én fast kontaktperson til skatteforvaltningen.
  • Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan beskatningen kan ændres, så store virksomheder betaler mere og små slipper billigere.