Hvordan sikrer vi, at alle sygdomsramte, får den hjælp og ro de har brug for?

Af Mathias Christiansen, folketingskandidat for Enhedslisten

Når vi bliver ramt af sygdom, skal vi have ro til blive raske. Men de sidste års reformer har gjort livet ubærligt for mange sygdomsramte. I Enhedslisten vil vi derfor arbejde for øjeblikkeligt at få gennemført en række lovændringer. Vi foreslår bl.a. at:

–  Man skal kunne få sygedagpenge, indtil man er enten rask nok til at vende tilbage på arbejdsmarkedet eller visiteret til en anden varig offentlig ydelse betinget af arbejdsevne.

– Reglerne for førtidspension ændres. Ved en arbejdsevne på syv timer eller mindre indføres et retskrav på førtidspension.

– Syge mennesker skal ikke parkeres på kontanthjælp. Der indføres en afklaringsgaranti, der sikrer, at sygdomsramte og mennesker med handicap skal være afklaret med henblik på visitering til revalidering, førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb senest efter et år og i særlige tilfælde to år.