Hvordan sikrer vi en folkeskole for fællesskabet ?

Af Mathias Christiansen – Folketingskandidat for Enhedslisten

Folkeskolen er fællesskabets skole. Folkeskolen skal favne mangfoldigheden i vores samfund og give alle mulighed for at få en solid grunduddannelse. Uanset hvad ens forældre laver, uanset hvor man bor.

Folkeskolen er en forudsætning for, at vores børn får lige muligheder. Folkeskolen er vigtig! Vi skal sørge for, at den bliver behandlet derefter. Vi foreslår blandt andet at:

– Sætte loft over klassestørrelsen på max. 24 elever
– Ansætte mere undervisende personale i klasserne
– Gøre skoledagene kortere
– Afskaffe de nationale test i folkeskolen