Hvordan sikrer vi en retfærdig kompensation?

Af Mathias Christiansen – Folketingskandidat for Enhedslisten

Der er stadig mange ukendte faktorer og det er i det hele taget svært at forudsige det reelle omfang af de gener de nye kampflyene vil medføre, når de engang er funktionsdygtige. Derfor er det også vigtigt at modellen er åben således at kompensationsspørgsmålet skal kunne tages op løbende

Jeg vil arbejde på at der skabes en model hvor berørte borgere er i fokus. Jeg mener bl.a. at der skal være fokus på følgende:

  • Berørte borgere skal have mulighed for at være med til at udvikle en tilfredsstillende kompensationsmodel, der tager udgangspunkt i berørte borgere.
  • Der skal fokus på opkøb, støjsikring og tabt ejendomsværdi.
  • Borgere skal kunne opnå kompensation hvis de med tiden oplever at generne ved kampflyene er for store.
  • Borgerne skal kunne få godtgørelse for værditab i sit hus når man engang vælger at fraflytte området og huset ikke længere har den værdi det havde før F35.

Denne sag er for vigtig til at vi bare lukker øjnene og håber på det bedste. Vi skal have alt relevant frem og berørte borgere bør være inde over processen.

Ingen borgere skal ende i økonomisk utryghed som følge af dette. Borgernes livskvalitet og tryghed skal være første prioritet, det vil jeg arbejde hårdt for at de ansvarlige våbenglade partier tager seriøst.