Hvordan sikrer vi en solidarisk udenrigspolitik?

Når krig, forfølgelse og fattigdom driver mennesker på flugt fra deres land, må andre lande træde til. Det er et fælles globalt ansvar. Og derfor skal den nuværende krise løses i fællesskab. Udover at sikre flygtninge beskyttelse, er det tilsvarende vigtigt at skubbe på for at sikre tilstande i de lande der flygtes fra. Vi foreslår derfor bl.a. at:

– Der skal indgås en forpligtende aftale om at fordele flygtningene mellem de europæiske lande. Fordelingsnøglen bør både tage udgangspunkt i de enkelte landes størrelse og økonomiske formåen, samt hvor mange flygtninge de i forvejen har modtaget.

– Udviklingsbistanden skal gradvist hæves til en pct. af bruttonationalindkomsten (BNI).

– De øgede midler skal målrettes bekæmpelse af ulighed og fattigdom, understøtte kvinders og seksuelle minoriteters rettigheder, reproduktiv sundhed, uddannelse og en bæredygtig udvikling.