Hvordan sikrer vi en værdig flygtningepolitik?

Af Mathias Christiansen

Jeg mødes nogle gange med påstanden ”Du og Enhedslisten vil bare have flere flygtninge”. Det kunne ikke være mere forkert. Jeg går ikke ind for flere flygtninge, jeg går ind for ingen flygtninge i verden.

Desværre er det sådan at der er mennesker i verden der er nødt til at tage fra hus og hjem, efterlade venner og familie og forlade alt hvad de ejer og har. Det er der ingen der gør for sjov.

Derfor mener jeg at Danmark skal gå foran. Vi bør føre en udenrigspolitik der fordrer fred i verden og vi bør tage ansvar for at mennesker i nød får den hjælp de har brug for. Det er det mindste vi kan gøre

Vi bør som et af verdens rigeste lande, hjælpe så godt vi kan. Jeg mener faktisk, at vi med vores aktivistiske udenrigspolitik in mente, har pligt til at hjælpe de mennesker som må forlade alt, vi har selv være med til at skabe problemet.

Når disse mennesker har nået Danmarks grænser, så skal vi behandle dem ordentligt. Alle mennesker skal behandles værdigt. Derfor må vi hurtigst muligt:

– Få ALLE børnefamilier ud af Sjælsmark.

– Vi skal tillade familiesammenføringer fra dag ét

– Vi skal sikre at familier i Danmark har en økonomi de kan leve af, Vi skal afskaffe integrationsydelsen.