De 6 kandidater


Svend Brandt

Jeg er uddannet folkeskolelærer, 57 år, gift og 2 voksne børn.
Jeg har en fortid som udviklingsarbejder i Tanzania, og har stort fokus på det internationale.

Jeg har været forstander for Sprogcentret i Haderslev i 20 år, og det kan ses i mit engagement i integrationsarbejde og menneskemøde. I dag er jeg studiekoordinator på læreruddannelsen i Haderslev.

Jeg har været politisk aktiv siden jeg var ung, men kom først i byrådet for 4 år siden.

Jeg sidder i Plan og Miljøudvalget samt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Har også haft 2 år i Økonomiudvalget.
Jeg synes Haderslev skal gøre det bedre,

  • for vores syge og svage borgere. Haderslev kommune har på Jobcentret valgt restriktive tolkninger, så for mange oplever en dårlig kommunal behandling og mister forsørgelsesgrundlaget.
  • for vores børn og unge. Vi skal bl.a. have genstartet tilliden mellem kommunen og lærerne, så vi kan lave verdens bedste folkeskole.
  • og miljøet skal styrkes.

Mogens Rerup

Jeg er 67 år. Født og opvokset på Midtdjursland. Flyttede hjemmefra efter realeksamen i 1967. Tog HF-eksamen på det første hold HF’ere i 1969 i Aalborg. Jord-og betonarbejder på akkord i Aarhus, støberiarbejder i  Herning. Lærerseminariet og lærervikar. CF’er i Haderslev og Thisted (landstalsmand).

Læste til soc.rådg. i Esbjerg i tidsrummet 1973 – 1976. Begyndte ved Esbjerg kommune før jeg havde eksamenspapirer.

Flyttede i 1977 til Jels og fik arbejde i Vojens Kommune – tillidsmand for soc.rådg. Fra 1979 afd.leder, gruppeleder og afdelingschef. Bl.a. 4 år som afd. leder i soc.forv. samt tillidsrepr. for HK. I perioden 1986 – 2002 personalechef for hele kommunen. Derefter souschef i forvaltningen og arbejdsmarkedschef indtil 2007. Ville under ingen omstændigheder underlægges Haderslev Kommune og Emil Raun

Konsulent indtil ultimo 2011, og siden tjestemandspensionist og frivillig partsrepræsentant på godt og vel fuldtid.

Gift 3 gange med og uden papirer. P.t. ufrivillig single siden medio 2016. Har 2 børn og et barnebarn.

Spillet bridge siden 1977 – seriøst fra 1999. Brugt utalige ressourcer på det. Nu trappet næsten helt ned – og har i perioden 2006 – 2015 spillet div.bridge, og har haft flere TOP 10 placeringer ved DM – bl.a. i 2012 manglet 1 stik i at vinde DM .

Altid tilhørt venstrefløjen. Stemte VS ved mit første valg i 1971. Siden DKP, derefter SF et par gange. Siden Enh.listen blev dannet i 1989, har jeg stemt på os.

Siden 2003 boet i Haderslev.


Claus Larsen

Jeg bor i Starup med min kone. Vi har 2 voksne børn. Vores søn læser på VUC/Haderslev, og vores datter er lærer i København.

Er uddannet maskinarbejder og lærer og har taget naturfaglige og samfundsfaglige moduler på universiteter. Jeg arbejder nu på deltid som lærer på Favrdalskolen, hvor jeg har en masse dejlige kollegaer.

Jeg kom i byrådet i 2013 og er medlem af Børn og Familie- og Socialudvalget. Desuden sidder jeg i Socialt Udsattes råd, Handicaprådet, Ungdomsskole-, Naturskolesbestyrelsen og Mønsterbryderudvalget.

Jeg taler meget gerne udsatte borgeres sag i byrådet, f.eks. borgere med handicap, socialt udsatte og belastede børn. Alles stemmer skal kunne høres i Haderslev. Jeg er også meget glad for, at ”Et rart sted at være” er etableret i Haderslev.

Folkeskolens værdier er under voldsomt pres i disse år. Børnene har alt for lange skoledage, der er for mange elever i hver klasse, og børnene udsættes for utallige test. I Haderslev har Børn og Familie udvalget besluttet, at folkeskolen frivillige test er obligatoriske, hvilket jeg er uenig i.

For en stor gruppe børn falder deres engagement, og det samme gør deres selvtillid og lyst til at lære.

Daginstitutionerne og skolerne skal løftes efter mange års besparelser. Vi skal investere i vores børn; det er der fremtid i.


Helene Hellesøe Appel

30 år, Født, opvokset og bosat i Haderslev.  Jeg er cand. mag. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet og arbejder i øjeblikket som mentor og lærer i musik, filmkultur og kreativ bæredygtighed på Ungdomshøjskolen ved Ribe. Tidligere har jeg været frivillig på det nu lukkede Haderslev Modtagecenter.

Ungdomspolitik har min store interesse, og da Haderslev er en aktiv studieby er det også vigtigt for mig, at der er et stort fokus på ungdomskulturen. Derfor ønsker jeg at øge støtten til lokale iværksættere og innovative kulturprojekter, der kan være med til at sætte Haderslev på landkortet, og som kan øge opmærksomheden omkring Haderslev som kulturby.

Den grønne omstilling skal i fokus i Haderslev Kommune, og vi skal være mere aktive i kampen for et bæredygtigt samfund.

Det skal ikke være svært for forældre at finde en daginstitution med økologisk, lokalproduceret mad.  Vi skal prioritere cykler og kollektiv transport.


Mathias Christiansen

37 år. Født og opvokset i Haderslev. Jeg bor på Engkær i sydbyen i Haderslev sammen med Natalie og vores to børn Helen (6) og Lilly (2).

Jeg blev uddannet og fik mine første erfaringer som lærer i Aarhus. Jeg vendte hjem igen i 2012. Arbejder pt. som lærer på en specialskole. Min fritid bruger jeg på old boys fodbold og punk musik.

Jeg har været politisk aktiv siden 1993, hvor jeg var med til at starte den lokale Rebel afdeling. pt. er jeg kontaktperson for Enhedslisten Haderslev, lokal folketingskandidat, opstillet til byrådet og sidder i børn og unge baggrundsgruppen.

Fællesskab og solidaritet er nøgleord. Børn, unge, ældre og udsatte borgere har mit særlige politiske fokus.


Torben Jensen

Nr. 6 på listen, Jeg arbejder som ghettogartner i Varbergparken, “det grønne sjak” lidt endnu da jeg går på pension til januar.

Er oprindelig tilflytter fra Helsingør for snart 40 år siden, Såvel arbejdsmæssig som fritid har jeg altid interesseret mig for miljø og økologisk dyrkning og arbejdsmæssig sidekoblet med ledige og samfundsgavnlig beskæftigelse.

Jeg var i mange år medlem af SF, men skiftede til Enhedslisten da vi intervenerede i Libyen.

Mit motto: hellere i dag end imorgen

Torben Jensen
e-mail: gettogartner@hotmail.com
tlf: 24640532