Claus Larsen

Jeg bor i Starup med min kone. Vi har 2 voksne børn. Vores søn læser på VUC/Haderslev, og vores datter er lærer i København.

Er uddannet maskinarbejder og lærer og har taget naturfaglige og samfundsfaglige moduler på universiteter. Jeg arbejder nu på deltid som lærer på Favrdalskolen, hvor jeg har en masse dejlige kollegaer.

Jeg kom i byrådet i 2013 og er medlem af Børn og Familie- og Socialudvalget. Desuden sidder jeg i Socialt Udsattes råd, Handicaprådet, Ungdomsskole-, Naturskolesbestyrelsen og Mønsterbryderudvalget.

Jeg taler meget gerne udsatte borgeres sag i byrådet, f.eks. borgere med handicap, socialt udsatte og belastede børn. Alles stemmer skal kunne høres i Haderslev. Jeg er også meget glad for, at ”Et rart sted at være” er etableret i Haderslev.

Folkeskolens værdier er under voldsomt pres i disse år. Børnene har alt for lange skoledage, der er for mange elever i hver klasse, og børnene udsættes for utallige test. I Haderslev har Børn og Familie udvalget besluttet, at folkeskolen frivillige test er obligatoriske, hvilket jeg er uenig i.

For en stor gruppe børn falder deres engagement, og det samme gør deres selvtillid og lyst til at lære.

Daginstitutionerne og skolerne skal løftes efter mange års besparelser. Vi skal investere i vores børn; det er der fremtid i.