Man kan ikke leve af at føre retssager mod hinanden, men jeg kan jo blive nød til at forsøge

Af Mogens Rerup, byrådsmedlem for Enhedslisten Haderslev

Haderslev Kommune vil tvinge nogle ansatte til at anlægge sag mod mig for æreskrænkelse – det er lidet sandsynligt, at der er lovhjemmel til at pålægge ansatte at gøre det.

Kommune partshørte som sædvanlig ikke inden man traf beslutningen, hvilket ellers kunne have hindret, at samme kommunes dokumentfalsk og dokumentmanipulering var kommet til offentlighedens kendskab.-

De bilag fra borgmesterkontoret/Jobcentret– ved ikke hvem der har lavet dem – jeg har nået at gennemgå er alle manipulerede, og der er endda tale om eksempler på direkte dokumentfalsk.

For at få mig til at fremstå så led og modbydelig som muligt, har man i mine skriverier – som er stjålet fra FB – fjernet afsnit, flyttet rundt på afsnit, samt i enkelte tilfælde endda tilført tekst.

Der er ingen kildekritik i bilagene, fordi der er manglende kildeangivelse. Hvordan kan ØK godkende noget – amatøragtigt – uden den fjerneste form for kildeangivelse.

Man har fremsendt den såkaldte sag til KL uden at fortælle sandheden om bilagene. Man har ydermere sendt sagen til et privat advokatfirma: ”LABORA LEGAL” som for kr. 12.500 har afleveret 1½ side til kommunen. Materialet er tyndt, men man kan heller ikke se, hvilken faglig baggrund underskriftsindehaveren har.

Kommunens adfærd er åbenlys ulovlig, hvorfor jeg er nødsaget til at anlægge sag, men mod hvem skal jeg anlægge sag? Borgmesteren ikke vil fortælle mig, hvem der har udført handlingerne, selv om jeg som byrådsmedlem har anmodet om sagsindsigt? Er det mod kom.direktøren eller mod andre ledende embedsmænd?

Jeg er ikke stolt af det her, men er nødsaget til det – endnu engang grundet dårlig ledelse og manipulation af politikerne.