Medlemsinitiativ – Mere vild natur i kommunen

Sagsindhold Fra Svend Brandt, Enhedslisten, er der den 29. oktober 2020 modtaget følgende til dagsorden: Sagsfremstilling ”Med inspiration fra bl.a. Hjørring kommune, Bonderøven, men også f.eks. Aabenraa kommune og henvendelser fra flere borgere, ønsker Enhedslisten at der kommer mere biodiversitet. Vi foreslår, at vi starter med de kommunale arealer lige fra større sammenhængende åbne arealer til vejrabatter. KL har lavet manualer og der har netop i oktober været afholdt en temadag, hvor Haderslev Kommune deltog. Udgangspunktet er, at der skal være større biodiversitet og korridorer, hvor blomster og insektliv kan leve og udvikles. Vi kunne begynde med at stoppe græsslåningen på arealer, hvor det ikke har negativ virkning på folks bevægelse og trafiksikkerhed. F.eks. kan grøftekanterne nøjes med at blive slået, hvor det sker aht til trafiksikkerhed, til vandafledning fra vejarealerne og fjernelse af invasive arter. Andre grønne områder kan også få lov til at gro uden pasning, men med stier slået, der hvor folk oftest går. Nogle steder er det oplagt at starte omlægningen med at så særlige frø, mens andre steder sker det blot ved at reducere eller stoppe græsslåningen. Målet er langsomt at få omlagt tænkningen, således at der ikke automatisk sker en græsslåning, men at det først overvejes, om det er nødvendigt og om der er alternative muligheder, der sikrer bedre biodiversitet. Når kommunen så er gået forrest, skal vi langsigtet rådgive private jordejere om at lave tilsvarende omlægninger. Indstilling Udvalget for Plan og Miljø ønsker, at Teknik og Miljø ændrer plan for pasning af kommunens åbne arealer herunder vejrabatter og lign., således at der ikke automatisk slås rabatter og græs, men at der overvejes hvor der kan etableres/bevares mere vild natur, dog således at trafiksikkerhed og borgernes brug af naturen fastholdes”.