Medlemsinitiativ

Enhedslisten ønsker, at byrådet formelt aflyser virkningen af indsatsplanen som blev vedtaget af BIU d. 15.8.2019.
Sagen har været gennem BIU, ankestyrelse, tilsynsråd, beskæftigelsesminister og meget mere. Hver gang har man “snakket” udenom, forklaret og afvist at det er gældende som det fremstår.
Alligevel har BIU kun præciseret, men ikke aflyst beslutningen. Det gør, at der stadig er tvivl, og at der stadig er usikkerhed både blandt borgerne, embedsmænd og i systemet.
Som det fremgår af forvaltningens forslag til beslutning på byrådsmødet d. 30.3.2021, tror de, at indsatsplanen ikke længere er gældende.
Enhedslisten indstiller at byrådet formelt beslutter, at BIUs beslutning af indsatsplan fra d. 15.8.2019 ikke længere er gældende.
Svend Brandt
Enhedslisten