Nedskæringer på specialområdet skal ske på børnenes præmisser

SF og Enhedslisten er grundlæggende enige i strategien om at reducere tilgangen af børn til specialtilbud på skoleområdet og at styrke den faglige og sociale rummelighed i almenområdet.

Efter vores opfattelse vil det imidlertid kræve gennemtænkt og mere realistisk plan for hvordan, en sådan overgang skal se ud og hvor hurtigt den skal ske. Det er helt afgørende, at det kommer til at ske på børnenes præmisser.

Udover tid, mener vi også at det vil kræve en øget investering i almenområdet for at lykkes med at styrke mulighederne for succesrig større faglig og social rummelighed.

Derfor vil vi på byrådsmødet på tirsdag foreslå større investeringer i almenområdet, samt en langsommere overførsel af midler fra specialområdet til almenområdet.

Årlig Udgift:
Der tilføres området ekstra kr. 7,5 mio. i 2019, 15 mio. i 2020 og 10 mio. i 2021 og 2022.

Finansiering:
Finansieringen sker via yderligere hjemtagelse af lån.