Nu skal Skrydstrup evakueres igen?

Af Mogens Rerup

Før 2. verdenskrig havde det danske flyvevåben udpeget diverse steder i landet, hvor der kunne bygges flyvepladser. Det vidste tyskerne godt, og et af stederne var Skrydstrup.

Den 19. nov. 1943 fik amtmanden besked om, at tyskerne ville til at bygge en lufthavn på stedet. Ejendomme skulle beslaglægges og beboerne skulle evakueres i løbet af 2 mdr.

Den 3. februar 1944 blev der givet ordre om, at Skrydstrup skulle rømmes inden 12 dage, og det blev den. Bortset fra lidt i Uldal, Hørløkke og Lilholt blev 500 mennesker tvangsforflyttet, for nu skulle Fliegerhorst Hadersleben bygges på Skrydstrup Mark af op til 4.000 arbejdere.

Der var tyske flygtninge der indtil 1947, og i 1950 blev Flyvestation Skrydstrup etableret. For ikke så lang tid siden blev alle glade, for F 16’s afløser – F 35 – skulle etableres i Skrydstrup.

Man vidste godt, at det nye fly larmer dobbelt så meget som F16, samt at Norge var gået i gang med at opkøbe 175 støjplagede huse. Alligevel sagde daværende forsvarsminister Peter Christensen fra V i maj 2016, at der ikke skulle foretages noget grundet støjgener. Geil var for en sjælden gang lidt på forkant, da han med vanlig mangel på empati sagde, at kan man ikke klare støjen, så må man flytte.

Den 23. nov. 2017 kom det så. Der skal opkøbes en række huse i Skrydstrup grundet støjgener – men hvor meget af Skrydstrup der bliver tilbage, det vides p.t. ikke