Nyt samarbejde til gavn for naturen

Til kamp for naturen!

Sommerfugle, vilde bier og rigtig mange andre insekter er hårdt pressede og mangler akut levesteder i Danmark. Enhedslistens svar på naturkrisen er, at vi skal give naturen plads og vi skal frigive områder, hvor insekterne har førsteret.

Vores spidskandidat Helene Appel har længere søgt efter et stykke jord til at anlægge vilde blomster og i sidste uge sagde Carsten Leth Schmidt, økologisk landmand og byrådsmedlem for Slesvigsk Parti, ja til at lægge jord til. Ca. 1000 m2 jord placeret i Sønderballe tæt på Gåsevig Campingplads.

Udover at være til direkte gavn for miljøet, så er formålet med projektet også, at øge bevidstheden om plantning af vilde blomster og skabe interesse for lignende projekter.

I slutningen af april hopper en lille gruppe fra Enhedslisten i arbejdstøjet og begynder at plante frø på den 300 meter lange strækning. Vi glæder os til at komme i gang!