Økologi?

Af Torben Jensen, byrådskandidat for Enhedslisten Haderslev

Den seneste tid har der været stort røre om COOPs medlemsblad, især forsiden af bladet. Det skyldes nu nok at Landbo Syd m.v. ikke har læst artiklerne, hvor traditionelt dansk landbrug bliver rost i forhold til udenlandske. Der kunne skrives bøger omkring de problemer ikke mindst sprøjtegifte forårsager på miljø, dyreliv, mennesker og drikkevand, men det kan man jo selv læse i pressen og på internettet. Jeg syntes det er interessant at Økologisk Landsforening har indledt et samarbejde med 26 kommuner omkring især de jorde der ligger i umiddelbar nærhed af drikkevandsboringer.

For tiden lukkes ca. 40 vandboringer om året på grund af forurening af drikkevandet med sprøjtegifte og det er der flere kommuner der er bekymret om, udover de miljømæssige konsekvenser, er det forbundet med store omkostninger for det offentlige.

Den omtalte ordning går ud på at kommunen registrerer arealerne, hvorefter Økologisk Landsforening tilbyder et omlægningstjek. Ordningen er frivillig, men den har bevirket at flere af de landmænd der har takket ja, nu er i gang med at omlægge.

Det er en ide som Haderslev kommune burde tilslutte sig.

Til slut lige et hip omkring coops medlemsblad: Lad nu foreningens medlemmer bestemme om de vil læse bladet eller lade være. Jeg tror ikke at COOP blander sig i hvad Landbo Syd og andre skriver i deres blade.