Om at udtale sig i personsager

Af Mogens Rerup, byrådsrepræsentant for Enhedslisten Haderslev

Kære dagspresse, politikere og ledende embedsmænd i Haderslev Kommune.

Politikere og ledende embedsmænd i Haderslev har altid konsekvent afvist at udtale sig i personsager grundet tavshedspligt, samt henvist til at man ikke må udtale sig i løbende og verserende sager eller at kommunen har en politik om ikke udtale sig i personsager.

Jeg har henvist til, at har man en fuldmagt, så må man udtale sig om hvad som helst – når som helst, men at det er meget nemmere at gå i ”flyverskjul” bag hinanden, for så bliver det heller ikke opdaget, hvor lille paratviden nogle politikere og chefer rent faktisk er i besiddelse af.

Påstandene er juridiske set da også det rene sludder, og er klart opfundet til lejligheden, hvorfor jeg har forespurgt kommunen om udsagnenes rigtighed, da jeg i modsat fald ville have udsagnene forelagt Ombudsmanden.

Det viser sig, at jeg havde ret – se svaret nedenfor – og jeg håber dagspressen nu stædigt holder fast i politikere og chefer i fremtiden, hvis de ikke kan/vil begrunde, hvorfor de ikke vil udtale sig i personsager, hvis fuldmagt fra den konkrete borger er givet.

Her er svaret fra ledende jurist Jonas Thygesen ved Haderslev Kommune:

” Vi er enige med dig i, at man ved at indhente et samtykke fra den implicerede borger godt må udtale sig til pressen. Sagerne vurderes konkret fra gang til gang i forhold til, om Haderslev Kommune ønsker at udtale sig” (Det er ikke sket endnu i sager, hvor jeg har været involveret/ mr).

“Så selv om der måtte ligge et samtykke fra en borger, er det ikke sikkert, Haderslev Kommune vælger at udtale sig i sagen. Dette kan der være mange forskellige grunde til, herunder hensynet til borgerens situation, privatlivets fred. Almindelig god forvaltningsskik er, at borgeren udtaler sig i de medier og ad de kanaler de måtte ønske, og forvaltningen kommunikerer direkte med borgeren, ikke via pressen.” ( Den påstand er usand. Borgeren ville ikke havde afgivet fuldmagt, såfremt den enkelte ikke følte, at de dermed kan sikre deres juridiske sikkerhed bedst muligt). Det turde være logik).

Der skal laves en helt ny og moderne kultur om, hvad god forvaltningsskik er på dette område.

Jeg har altid henvist til, at der er fuld åbenhed i de sager, som jeg involveret i, ellers vil jeg ikke være partsrepræsentant, men kommunen har aldrig gået offentligt ind i en mine sager endnu.