Pressemeddelelse: Enhedslisten og SF indgår budgetforlig.

Enhedslisten og SF i Haderslev kom ikke med i et forlig om det kommunale budget for 2019. Derfor har de to partier nu indgået deres eget budgetforlig. Det udmøntes i et fælles forslag med en række ændringsforslag til det af flertallet fremlagte budgetforslag, som skal endelig vedtages af Byrådet den 9. oktober.

Enhedslisten og SF foreslår blandt andet, at der ansættes en socialsygeplejerske inden for psykiatri- og handicapområdet, yderligere en medarbejder til GOTI i Vojens, og at der afsættes penge til gratis psykologhjælp for de 21-25-årige. Derudover vil de to partier give flere penge til ældre-, skole- og daginstitutionsområderne samt til det specialiserede voksenområde.

I alt indebærer ændringsforslagene en yderligere udgift på ca. 33 mio. i 2019. Finansieringen finder Enhedslisten og SF ved at indføre byggesagsgebyr, træk i kassebeholdning, lånetagning, forventet reduktion af udgifter på sygehusområdet og forventet flere i beskæftigelse på 

kontanthjælps-området.

”Vi styrker kernevelfærdsområderne med penge til at ansætte flere medarbejdere. Det skal give et kvalitetsløft så Haderslev Kommune nærmer sig et serviceniveau, som vi mener, at borgerne har krav på,” siger Bent Iversen fra SF. ”Især ældre- og skoleområdet har gevaldigt behov for et sådant løft. Situationen er nemlig den, at disse områder i dag er voldsomt presset på medarbejdersiden og det sætter selvfølgelig også sine spor på servicekvaliteten,” tilføjer Bent Iversen.

”Kommunens økonomi kan godt klare de ekstra udgifter, som vi foreslår,” siger Enhedslistens Svend Brandt. ”Kommunen har en solid kassebeholdning og afdrager lån i hastigt tempo. Derfor er vi ikke betænkelige ved delvis at finansiere vores forslag med træk på kassen og et ekstra lån på 12 mio. i 2019. Et nødvendigt kvalitetsløft med en rimelig finansiering vil jeg kalde vores ændringsforslag,” slutter Svend Brandt.

Yderligere oplysninger hos:

Bent Iversen, SF – tlf. 21 70 60 11

Svend Brandt, Enhedslisten – tlf. 21 21 63 97

Bilag: SF og Enhedslistens ændringsforslag som det er fremsendt til borgmesteren.

SF Ø Budgetændringsforslag

SF Ø Budgetændringsforslag Detaljer