Et stærkere Sydbyen

Onsdag d. 8. november afholdes et debatarrangement og lyttemøde i Hjortebrohuset, kl. 19.00.

Sydbyen er en bydel der er under stor forandring og udvikling. Derfor er det meget relevant at få fat i områdets beboere således at vi kan få dem der bruger området til at tage processen til sig og styre den på rette vej.

Enhedslisten Haderslev håber på at få indflydelse i det kommende byråd, derfor vil vi gerne være på forkant med hvad beboerne i bydel ønsker.

Det overordnede emne vil handle om hvordan vi som borgere i sydbyen, kan være med til at styrke sydbyen. Hvilke initiativer ønsker vi at der tages for sydbyens fremtid og hvordan kan vi inddrage så mange som muligt i processerne, så flest muligt bliver medansvarlige for en fælles udvikling.

Vi vil blandt andet have fokus på:
– Inddragende processer i forhold til by og boligudvikling.
– Social bevidst byudvikling.
– Ny skole i bydelen, bud på betydning og muligheder for bydelen.
– Det frivillige foreningsliv, hvordan kan vi understøtte og gøre brug af de lokale foreninger.
– Hvad kan/bør byudvikling i Sydbyen indeholde?
– mm. Alt kan komme på banen.

Til at komme med inspiration har vi fået Jesper Koefoed-Melson fra GivRum til at komme og holde et inspirationsoplæg om social inddragelse i byudviklingsprocesser. Jesper har erfaring fra forskellige projekter med at gøre bydele mere demokratiske, ved at være med til at engagere lokale beboere i byudviklingen.

GivRum har udfordret tankegangen om hvordan man har beboerinddragelse, hvor de er med til at udvikle byrummen i en kulturel og socialt bevidst retning. GivRum er pt. bla. involveret i større projekter i Kbh. Aalborg og Odense.

Læs mere her: https://givrum.nu

Udover oplæg fra Jesper Koefoed-Melson, vil Bent Hansen fra Danmarkslærerforening og Leif Holm og Carsten Seeberg fra Haderslev KFUM komme og byde ind med indspark til hvordan henholdsvis skole og idrætsforening kan bidrage, og profitere, af en stærk samlet bydel.

Dette møde skulle gerne være det første af en række offentlige møder, hvor vi sætter Sydbyen på dagsordenen.

Alle er velkommen til at komme og blive inspireret eller dele sine inputs med os. Vi giver kaffe og kage.

Mvh. Mathias Christiansen
Kontaktperson Enhedslisten Haderslev
Tlf. 28203411
E-post: Mathiasdc@hotmail.com

* Foto: af Mark Knudsen