SF, Enhedslisten og Alternativet har indgået aftale om valgforbund

SF, Enhedslisten og Alternativet har indgået aftale om valgforbund i forbindelse med
kommunalvalget i Haderslev kommune d. 21. nov. 2017.

På vegne af de tre partier udtaler SFs formand i Haderslev Bent Iversen: Vi er yderst tilfredse med
indgåelse af denne aftale, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af det samlede stemmetal og
omsætning til byrådsmandater for de tre partier. De tre partiers synspunkter og grundlæggende
holdninger til de fleste kommunalpolitiske emner harmonerer godt med hinanden, så også på den
baggrund er vi tilfredse med at være i valgforbund sammen. Vi er også enige om, at vi efter valget
vil pege på en borgmester fra den ikke borgerlige del af Byrådet. Så en stemme på en af de tre
partier er en stemme på et nyt flertal og en ny borgmester fra d. 1.1.2018.

Byrådsmedlem Svend Brandt, Enhedslisten tilføjer, at det manglende samarbejde i byrådet den
sidste periode peger i retning af et stort behov for en ny start og en ny borgmester.

Frank Truelsen tilslutter sig med, at det er nødvendigt at få etableret en ny politisk kultur, hvor der
arbejdes sammen og tænkes ud af boksen.

De tre partier har i aftalen også tilkendegivet, at de drøfter konstituering af Byrådet med hinanden,
før de indgår i evt. drøftelser med andre partier.

Yderligere kommentarer kan indhentes hos:
SF: Bent Iversen – bentiversen@ofir.dk – tlf 51 23 03 88
Enhedslisten: Svend Brandt – sbra@haderslev.dk – tlf 21 21 63 97
Alternativet: Frank Truelsen – frank.truelsen@alternativet.dk – tlf 61 71 40 34