Skrydstrups grundvand er forurenet!

I mange år har der været brugt flourstoffer i brandskum, og på alle brandøvelsespladser er der fare for grundvandet nu.
Skummet blev forbudt for 15 år siden og i 2016 fandt forsvaret ud af, at bl.a. Flyvestation Skrydstrup var stærkt påvirket og grundvandet var i fare. I 2019 lavede de en rapport, som dokumenterede, at det var meget slemt og at de burde sætte initiativer i gang. Intet er sket.
Siden omkring 2016 har Haderslev Kommune været vidende om problemet, men forventede, at Flyvestationen selv ville sørge for at stoppe forureningen, så kommunen har mest holdt øje med hvordan stoffet PFAS fra brandskummet har spredt sig i grundvandet.
Med opdagelsen i Korsør i 2019, som skete ved en tilfældighed, kom der i 2019 mere fokus på området og pr 1.7.2021 blev grænseværdierne for stoffet i grundvandet sænket.
Sagen er alvorlig for grundvandet i flere kilometers omkreds fra Flyvestationen. Og med den viden vi har i dag, burde der have været sat afværgeforanstaltninger ind i 2016.
Problemet er, at den viden har forsvaret haft siden 2016 og endnu mere i 2019, men intet er sket bag de lukkede militære hegn.
Med de nye grænseværdier og med den viden om farligheden af stoffet, så er det på tide Haderslev Kommune stiller store krav til Flyvestation Skrydstrup. De fik et påbud i oktober 2020 og på mødet i UPM i november, vil Svend Brandt lægge op til flere påbud og en kæmpe indsats, for at se hvad vi kan redde.
Samtidig er Haderslev Kommune i gang med at undersøge 2 andre pladser i kommunen: Beredskabsstyrelsens område og Brand og Redning – begge i Sydbyen. Her er der også risiko for at noget er galt!