Snydes der på vægten i konstitueringen?

Af Svend Brandt, byrådsmedlem for Enhedslisten Haderslev

I september 2017 besluttede byrådet en ny styrelsesvedtægt (= hvilke udvalg skal der oprettes efter nytår.), hvor et udvalg blev nedlagt.

D. 28. november drøftede byrådet en ny styrelsesvedtægt. Midt under byrådsmødet oplyste borgmesteren (V), at det ikke kostede over en halv million at oprette et socialudvalg og et landdistriktsudvalg, men kun godt 40.000,-, da taksterne skulle sættes ned. Det bekræftede Henrik Rønnov (A), hvilket viste, at mindst 3 byrådsmedlemmer (fra Ø og SP) var holdt udenfor beregningerne, trods SP havde efterlyst dem før mødet. Herefter skete der nogle tekniske fejl omkring referatet, hvilket vi fik rettet.

Det var det mindste!

Til mødet d. 7. december er beregningerne vedlagt, og de er forkerte.  Det koster over 350.000,- at oprette de 2 nye udvalg, trods at taksterne nedsættes. De vedlagte beregninger tager udgangspunkt i situationen før ændringen af styrelsesvedtægten.

Selvom byrådet har nedlagt socialudvalget, er det indregnet i situationen før den planlagte ændring af styrelsesvedtægten.  Det betyder at det ser ud som om, at omkostningen til de 2 nye udvalg kun bliver ca. 40.000,-. Men da socialudvalget ikke blev slettet i udgangspunktet er omkostningen hertil ikke medregnet.  Det betyder, at den ændring som 27-mandsgruppen (alle undtagen SF, Slesvigsk Parti og Enhedslisten) ønsker, ikke kun koster 40.000 ekstra til politikerløn, men over 350.000,- ekstra.

Borgmesteren er ansvarlig for dagsordenen, men har måske ikke selv regnet på det? Den er direkte forkert!

Hvis 27-mandsgruppen virkelig ønsker det de siger, så ser jeg frem til, at de/I reducerer honorarerne til formænd og næstformænd med yderligere ca. 2 %.