Sommersted Plejehjem – igen. 

Ledelsen i Sommersted har svigtet, kan vi se i diverse dokumentation i pressen og i private mails. 

Bestyrelsen har svigtet, kan vi ligeledes læse. Og bestyrelsen har ansvaret for at plejehjemmets ledelse sikrer, at beboerne behandles værdigt og ordentligt. 

Byrådet i Haderslev kommune har udpeget to af bestyrelsesmedlemmerne, som samtidig er formand og næstformand. Rita Juhl og Jan Christensen lever ikke op til deres ansvar. Hvis ikke de selv nedlægger deres hverv i løbet af et par uger, vil jeg be` byrådet om at udpege to nye medlemmer til bestyrelsen. Det vil jeg sætte på byrådets dagsorden i april. 

Svend Brandt 

Byrådsmedlem 

Enhedslisten