Styrk værestederne og bostøtten – det mindsker udgifterne på sigt

Som følge af sidste års budgetforhandling blev der gennemført afskedigelser i den socialpsykiatiske bostøtte. Det har betydet, at mange psykisk sårbare fik fjernet deres bostøtte og i stedet blev henvist til de to socialpsykiatriske væresteder.

Under coronaen er mange af de, der blev afsluttet i socialpsykiatrien, blevet dårligere, og der er ikke nogen hjælp at hente for dem. For nogle af dem er deres funktionsniveau blevet forringet væsentligt. De skal benytte kommunens socialpsykiatriske væresteder, Kolibrien og Brugerhuset, men de har begrænsede åbningstider, da de netop er væresteder og ikke, som Regnbuen og Borgercafeen, cafeer. Samtidig med den begrænsede åbningstid er der også rift om medarbejderne, ifølge borgerne. Det kan desværre betyde, at nogle af dem, der har mest brug for det, ikke får den fornødne hjælp af medarbejderne.

Det allervæsentligste i denne tid med genåbning af de kommunale tilbud må være at få brugerne ud ad døren igen og hen til værestederne. Og det skal der være ressourcer til blandt de ansatte. Borgerne skal ud af deres isolation og tilbage til fællesskabet.

Der skal sættes ind med mere personale på værestederne, så mange af de borgere, som har fået nedsat deres funktionsniveau under denne krise, atter kan få hjælp til at kunne klare sig selv og får deres tidligere funktionsniveau tilbage.

Styrk socialpsykiatriske væresteder og bostøtte nu, det mindsker udgifterne på voksenområdet på sigt.

Pernille Knudsen, Enhedslisten Haderslev