Sydbyen for fremtiden

Af Henrik Mielke-Ravn & Mathias Christiansen

Vi ønsker en Sydby i udvikling. Vi ønsker en Sydby der udvikles af Sydbyens beboere. På et offentligt møde om Sydbyen den 8. november, oplevede vi en positiv stemning i fremtidens ånd. Vi ser en bydel der er bagefter på point, men også en bydel der indeholder de kræfter der skal til for at løfte den. Vi vil arbejde for at Sydbyen udvikles indefra. Vi politikere skal være klar til at hjælpe til med midler og sparring, men vores vigtigste opgave er at støtte og fordre initiativer der opstår i bydelen. Et godt eksempel herpå er den lokale fodboldklub der har ydet en stor indsats for at få ordentlige forhold, og nu ser ud til at få det. Vi vil i den kommende byrådsperiode bl.a. arbejde for at der kommer en sydbyspulje der kan være med til at støtte op om lokale initiativer der styrker fællesskabet og sammenholdet i Sydbyen. Vi vil arbejde for at tomme bygninger i bydelen inddrages til alternative aktiviteter. Vi vil arbejde for at skabe en bydel med højt til loftet. Det kræver ansvar fra erhvervslivet med støtte og udlån af lokaler, lokale kræfter der har idéerne og politikere der vil støtte og tage ansvar for processen. Vi glæder os til at arbejde videre og forventer at holde næste offentlige møde i februar eller marts.